Blue Flower

Berichte 2014 Flaties Cup

 

1. Juni 2014: Marbachegg - Martigny --> Kurt Hänni hat den Anfang gemacht. Er fliegt am 1. Juni von der Marbachegg nach Martigny!

21. Juni: Dreieck von der Marbachegg --> Phlipp Steinger fliegt ein 81.89 km Dreieck von der Marbachegg!

27. Juni: Marbachegg - Sursee --> Werner Jürgens fliegt von der Marbachegg nach Sursee = 66.38 Kilometer!